logo


Data3 har investerat i några böcker som är fritt att låna för våra medlemmar med personligt medlemskap.

Reglerna är enkla, du får låna boken i 14 dagar och du står för kostnaden att skicka boken till nästa på tur.

Vill du inte vänta går det att köpa dem här: https://www.mc-store.com/

Kontakta styrelsen när du vill långa någon av böckerna.

Programming in ILE RPG, Fifth Edition Front Cover

Lånas av: Giuseppe Gallina

Kö:

IBM i Security Administration and Compliance: Second Edition

Lånas av: Björn Toller, Tieto

Kö:

Mastering IBM i Front Cover

Lånas av:

Kö:

Database Design and SQL for DB2 Front Cover

Lånas av:

Kö: