logo


Data3 är användarföreningen för IBM Power Systems.

Data3 är en förlängning av COMMON, den USA- och Europabaserade användarorganisation som finns i samarbete med IBM.
Villkor för medlemskapet är att företaget arbetar med ett IBM datorsystem i allmänhet och IBM Power Systems  i synnerhet.