logo


cain hernando

Infor about the event can be found here: https://www.commonsweden.org/?p=4716

Mike Cain och Hernando Bedoya kommer till Stockholm för att köra Technical Forum. Läs mer om utbildningen här: https://www.commonsweden.org/?p=4716