logo


Data3 har en överenskommelse med Arrow ECS Educaion där Data3’s medlemmar erhåller 10% rabatt på deras kursutbud. Ytterligare 5% betalas tillbaks till användarföreningen.

För att öka intresset och på så vis få fler utbildningar att bli av i Sverige kommer Arrow ECS Education löpande informera oss när det visats intresse för en utbildning.

arrowedu