logo


Top Concerns är en återkommande årlig undersökning från Common Europe. Svaren presenteras för IBM och värderas högt av dem.

 

Fyll i Top Concerns för 2013 här

Se tidigare resultat här