logo


The Common Europe Advisory Council (CEAC) är ett rådgivande organ inom COMMON Europe som samlar in förslag på förbättringar/förändringar runt operativsystemet IBM i.

Som svenska representanter sitter Christer Wecke och Mats Lidström

chrwMats Lidstrom

Kontakta gärna honom om du har förslag som passar att skicka in via CEAC. Länken till formuläret hittar du här: http://www.common.be/CEAC_Requirement_submission

https://www.linkedin.com/pub/christer-wecke/2/a8a/871